Wpisz poniżej swój adres e-mail,aby być informowanym o nowościach.

 

 

 

 

 

 

 

Hala sportowa, boisko ORLIK

HALA SPORTOWA CZYNNA JEST OD PONIEDZIAŁKU DO PIATKU:

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK OD GODZINY 8:00 - 16:00

Sobota- Niedziela NIECZYNNE

 JEDNORAZOWE WEJŚCIE - 8ZŁ

W sezonie letnim (lipiec- sierpień) przyjmujemy tylko grupy z opiekunami i rezerwacjami wcześniejszymi.

 


SIŁOWNIA NA HALI SPORTOWEJ

CZYNNA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 8:00 - 16:00.

 Sobota- Niedziela NIECZYNNE

JEDNORAZOWE WEJŚCIE - 8ZŁ

KARNET MIESIĘCZNY - 50ZŁ

 

BOISKO ORLIK 20121

CZYNNE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 12:00 - 19:00

SOBOTA 10:00 - 18:00 - tylko z włąsnym sprzętem

 NIEDZIELA : 12:00 - 18:00 - tylko z własnym sprzętem

 

BOISKO Z NATURALNĄ NAWIERZCHNIĄ TRAWIASTĄ O WYMIARACH 80 X 45 m po wcześniejszym zarezerwowaniu w biurze Orlika lub hali sportowej. Koszt wynajęcia - 70 zł - 1h


 SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

 REGULAMIN

korzystania z kompleksu boisk sportowychMoje boisko - Orlik 2012" JASTARNIA

1.    Administratorem kompleksu boisk sportowych jest MOKSiR w Jastarni.

2.    Korzystać z kompleksu boisk mogą grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne po wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.

3.    Boiska są czynne w następujących terminach:

a) boiska dostępne dla wszystkich chętnych: pon. - pt. 12:00 - 19:00,

 sob. 10:00 - 18:00     tylko z włąsnym sprzętem

ndz. - 12:00 - 12:00 - tylko z własnym sprzętem

b) w sezonie letnim w godzinach:

poniedziałek - sobota 9:00 - 20:45

niedziela - 12:00 - 20:00 

4.    Osoby korzystające z boisk zobowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników prowadzonego przez instruktora sportu.

5.    Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora sportu.

6.    Korzystanie z boisk jest bezpłatne.

7.    Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych. Za rzeczy pozostawione w szatni administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności.

8. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych instruktor sportu może  zabronić korzystania z obiektu.

9. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego z zastrzeżeniem pkt.12a) (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego- dotyczy boiska trawiastego).

10. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować  zgodnie z jego przeznaczeniem.

11. Sprzęt sportowy wydaje instruktor sportu. Pobierający sprzęt po skończonych zajęciach zobowiązany jest go zdać.

12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców;

b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk np: rower, motorower, deskorolka, rolki itp.;

c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska;

d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe;

e) palenia tytoniu, spożywania alkoholu;

f) zaśmiecania ,wnoszenia opakowań szklanych i metalowych;

g) przeszkadzania w zajęciach lub grze;

h) zakłócania porządku i używania wulgarnych słów;

i) wprowadzania zwierząt;

j) korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu;

k) przebywanie i korzystanie z obiektu poza godzinami otwarcia.

13.Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt.12 korzystania z boisk  podejmuje instruktor sportu, który w zależności od sytuacji może:

- nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju;

- zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie;

- nakazać opuszczenie terenu boisk i szkoły;

- zakazać dalszych wstępów na kompleks.

14.Poza planowymi zajęciami wymienionymi w pkt.3a):

a) administrator kompleksu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu;

b) użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

c) prowadzący zajęcia (nauczyciel, trener, animator sportu, trener środowiskowy) jest zobowiązany powiadomić administratora o każdym zaistniałym wypadku lub kontuzji ćwiczącego.

15. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania   regulaminu, przepisów ppoż. i bhp, a w szczególności do uwag instruktora sportu.

16. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie w drodze  postępowania karno-administracyjnego, a w szczególnych wypadkach w drodze  postępowania karnego.

 Cennik - hala sportowa : 

- Karnet miesięczny open ( siłownia, aerobik, zumba) - 100zł/os

- Karnet miesięczny do słowni - 50zł/os

- Jednorazowe wejście : aerobik - 8zł/os , zumba - 8 zł/os, siłownia - 8zł/os, siatkówka - 8zł/os, tenis stołowy - 8zł/os, itp.

- wynajęcia hali sportowej - 54zł/h

 

KONTAKT :

HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA
ul. Stelmaszczyka 4
84-140 Jastarnia
tel. 58 675 28 56

sportwjastarni@gmail.com

 

BOISKO ORLIK
ul. Jeżynowa
84-140 Jastarnia
sportwjastarni@gmail.com
tel. 880 232 457

 

 

 

Copyright (c) Gmina i MOKSIR Jastarnia. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: seenet.pl.