Wpisz poniżej swój adres e-mail,aby być informowanym o nowościach.

 

 

 

 

 

 

 

Uwaga!

„Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne”

STOWARZYSZENIE PÓŁNOCNOKASZUBSKA LOKALNA GRUPA RYBACKA
ZAPRASZA DO SKORZYSTANIA Z USŁUG DORADCZYCH W PUNKTACH KONSULTACYJNYCH NA TERENIE GMIN POWIATU PUCKIEGODoradztwo w zakresie:

  • Lokalnej Strategii Rozwoju PLGR

  • Zasad i trybu aplikowania o środki finansowe w ramach LSR

  • Terminów oraz zasad składania wniosków aplikacyjnych w odpowiedzi na ogłaszane konkursy oraz doradztwa

  • Procedur oceny operacji przez Radę ds. LSRHarmonogram konsultacji:

- 18.04.2017 r w godzinach 8.00 – 15.30 w Urzędzie Miasta w Pucku ul. 1 Maja 13, sala 208 ( II piętro ),

- 20.04.2017 r w godzinach 8.00 – 11.00 w Urzędzie Gminy Kosakowo, przy
ul. Stefana Żeromskiego 69, sala posiedzeń Rady,

- 20.04.2017 r w godzinach 12.00 – 15.30 w Starostwie Powiatowym w Pucku przy ul. Orzeszkowej 5, pokój nr 8,

- 21.04.2017 r w godzinach 08.00 – 11.00 w Helu świetlica OSP (wejście od
ul. Morskiej),

- 21.04.2017 r w godzinach 12.00 – 15.30 w Urzędzie Miejskim w Jastarni przy
ul. Portowa 24, (Sala Posiedzeń Rady Miejskiej – parter),

- 25.04.2017 r w godzinach 08.00 – 12.00 w Urzędzie Gminy Krokowa przy
ul. Żarnowiecka 29.

Powrót...

Copyright (c) Gmina i MOKSIR Jastarnia. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i wykonanie: seenet.pl.