menu
Jesteś tutaj: Home / Dla Mieszkańca / Aktualności

Okiem miłośnika Półwyspu Helskiego, Pana Bogdana Dąbrowskiego

"W pobliżu Juraty na Półwyspie Helskim jest wyjątkowy fragment lasu olszowo-brzozowego.

Ten skrawek przyrody faluje jak Bałtyk z jednej a Zatoka Pucka z drugiej strony.

W podmokłych zagłębieniach rosną niezwykłe trawy, a na wydmowych wywyższeniach lasu

i ich zboczach okazałe paprocie.

Wprawdzie celem moich wędrówek po wschodniej części Półwyspu były dosyć dobrze

zachowane pozostałości budownictwa militarnego, to uroda tego fragmentu przyrody

jest w stanie przyciągnąć uwagę swym wyjątkowym pięknem."


Bogdan Dąbrowski

bd4433221@gmail.com