menu

Hala sportowa, boisko ORLIK

HALA SPORTOWA JEST CZYNNA W DNIACH:

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 8:00 - 20:00

Sobota - Niedziela NIECZYNNE 

 JEDNORAZOWE WEJŚCIE - 10 ZŁ.

W sezonie letnim (lipiec - sierpień) przyjmujemy tylko grupy z opiekunami i wcześniejszymi rezerwacjami . 

SIŁOWNIA NA HALI SPORTOWEJ 

OD PONIEDZIAŁKU DO CZWARTKU  W GODZINACH 8:15 - 18:00

PI8ATEK W GODZINACH 8:15-16:00

Sobota - Niedziela NIECZYNNE

JEDNORAZOWE WEJŚCIE - 10 ZŁ 

KARNET MIESIĘCZNY - 60 ZŁ 

BOISKO ORLIK 2012

CZYNNE OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH 9:00 - 21:00

SOBOTA 9.00-21.00

NIEDZIELA - 12:00 - 20:00

Prosimy przychodzić z własnym sprzętem 

BOISKO Z NATURALNĄ NAWIERZCHNIĄ TRAWIASTĄ O WYMIARACH 80 X 45 m po wcześniejszym zarezerwowaniu w biurze Orlika lub hali sportowej.

Sczegóły wynajęcia pod nr tel 880232457 , sportwjastarni@gmail.com

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY 

 

 REGULAMIN

korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko - Orlik 2012" JASTARNIA

1.    Administratorem kompleksu boisk sportowych jest MOKSiR w Jastarni.

2.    Korzystać z kompleksu boisk mogą grupy zorganizowane oraz osoby indywidualne po wcześniejszym zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.

3.    Boiska są czynne w następujących terminach: 

a) boiska dostępne dla wszystkich chętnych: pon. - pt. 12:00 - 19:00

(Możliwość korzystania z boiska tylko przy świetle dziennym)

b) w sezonie letnim w godzinach:

poniedziałek - sobota 9:00 - 21:00

niedziela - 12:00 - 20:00 

4.    Osoby korzystające z boisk zobowiązane są do wpisywania się do rejestru użytkowników prowadzonego przez instruktora sportu. 

5.    Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora sportu. 

6.    Korzystanie z boisk jest bezpłatne.

7.    Osoby przebywające na boiskach mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych. Za rzeczy pozostawione w szatni administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności.

8. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych instruktor sportu może  zabronić korzystania z obiektu.

9. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju sportowego i obuwia sportowego z zastrzeżeniem pkt.12a) (na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie z małymi korkami z tworzywa sztucznego oraz obuwie typu halowego- dotyczy boiska trawiastego). 

10. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować  zgodnie z jego przeznaczeniem.

11. Sprzęt sportowy wydaje instruktor sportu. Pobierający sprzęt po skończonych zajęciach zobowiązany jest go zdać. 

12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

a) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców; 

b) wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk np: rower, motorower, deskorolka, rolki itp.; 

c) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska; 

d) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe; 

e) palenia tytoniu, spożywania alkoholu; 

f) zaśmiecania ,wnoszenia opakowań szklanych i metalowych; 

g) przeszkadzania w zajęciach lub grze; 

h) zakłócania porządku i używania wulgarnych słów; 

i) wprowadzania zwierząt; 

j) korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu;

k) przebywanie i korzystanie z obiektu poza godzinami otwarcia. 

13.Rozstrzygnięcia dotyczące zgodnego z postanowieniami pkt.12 korzystania z boisk  podejmuje instruktor sportu, który w zależności od sytuacji może: 

- nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju; 

- zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie; 

- nakazać opuszczenie terenu boisk i szkoły;

- zakazać dalszych wstępów na kompleks. 

14.Poza planowymi zajęciami wymienionymi w pkt.3a): 

a) administrator kompleksu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu

b) użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody na zasadach określonych w odrębnych przepisach;

c) prowadzący zajęcia (nauczyciel, trener, animator sportu, trener środowiskowy) jest zobowiązany powiadomić administratora o każdym zaistniałym wypadku lub kontuzji ćwiczącego.

15. Korzystający z obiektu są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania   regulaminu, przepisów ppoż. i bhp, a w szczególności do uwag instruktora sportu.

16. Niezastosowanie się do niniejszego regulaminu rozpatrywane będzie w drodze  postępowania karno-administracyjnego, a w szczególnych wypadkach w drodze  postępowania karnego.

 Cennik - hala sportowa : 

- Karnet miesięczny open ( siatkówka, siłownia, aerobik, zumba) - 100zł/os

- Karnet miesięczny do słowni - 60 zł/os

- Jednorazowe wejście : aerobik - 10 zł/os , zumba - 10 zł/os, siłownia - 10 zł/os, siatkówka - 10 zł/os, tenis stołowy - 10 zł/os, itp.

- Wynajęcie hali sportowej - 80zł/h 

KONTAKT:

HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA
ul. Stelmaszczyka 4
84-140 Jastarnia
tel. 58 675 28 56

sportwjastarni@gmail.com

 

BOISKO ORLIK
ul. Jeżynowa
84-140 Jastarnia
sportwjastarni@gmail.com
tel. 880 232 457