menu

Badania czystości wody

w kąpieliskach morskich w sezonie letnim

Budowa nadzatokowego ciągu spacerowego

w przystani rybackiej w Kuźnicy

Pętla Żuławska i Zatoka Gdańska

Projekt dofinansowany ze środków UE

Pomorskie Trasy Rowerowe

Gmina Jastarnia przystąpiła do budowy własnego odcinka realizowanego na terenie całego Województwa Pomorskiego projektu pod nazwą „Pomorskie Trasy Rowerowe"

Rozliczenie zadania pod nazwą:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Jastarni – edycja 2016” współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w

Przedsięwzięcia współfinansowane przez WFOŚIGW

„USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU MIASTA JASTARNI – EDYCJA 2015”

Budowa budynku magazynowego na sprzęt rybacki

wraz z dojazdem oraz siecią kanalizacji deszczowej na terenie Morskiej Przystani Rybackiej w Kuźnicy

„Usuwanie wyrobów z terenu Miasta Jastarni - Edycja 2011"

„USUWANIE WYROBÓW Z TERENU MIASTA JASTARNI - EDYCJA 2011"

Budowa budynku magazynowego na sprzęt rybacki

wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz doposażenie zaplecza remontowego w Porcie Rybackim w Jastarni

Renowacja obiektów z II połowy XIX wieku w „starym centrum”

Jastarni wraz z przebudową ciągu pieszo-jezdnego dla wyznaczenia szlaku miejsc o znaczeniu kulturowym i historycznym

Przygotowanie społeczności lokalnej Powiatu Puckiego do współpracy na rzecz rozwoju w ramach trójsektorowego partnerstwa

W związku z zbliżającym się uruchomieniem wdrażania środków w ramach Osi IV PO RYBY 2007 - 2013 Gmina Jastarnia zaprasza aktywnych liderów lokalnych z terenu Powiatu Puckiego

Nadzatokowa promenada spacerowo-rowerowa "KU SŁOŃCU" w Kuźnicy

31 marca 2006r. Gmina Miasto Jastarnia podpisała z Wojewodą Pomorskim umowę o dofinansowanie Projektu

Modernizacja dróg gminnych prowadzących do plaż nadmorskich w Jastarni

31 października 2005r. Miasto Jastarnia podpisała z Wojewodą Pomorskim umowę o dofinansowanie Projektu

ABC o azbeście

ABC o azbeście

System powiadamiania SMS Wielkość czcionki Wysoki kontrast BIP MOKSiR BIP Urzędu Miejskiego BIP - Miejski Zarząd Portu Jastarnia