menu

BEZPIECZNA KĄPIEL W GMINIE JASTARNIA - ETAP III

BEZPIECZNA KĄPIEL W GMINIE JASTARNIA - ETAP III

Pomorskie Trasy Rowerowe

Gmina Jastarnia przystąpiła do budowy własnego odcinka realizowanego na terenie całego Województwa Pomorskiego projektu pod nazwą „Pomorskie Trasy Rowerowe"

Rozliczenie zadania pod nazwą:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Jastarni – edycja 2016” współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w

Przedsięwzięcia współfinansowane przez WFOŚIGW

„USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU MIASTA JASTARNI – EDYCJA 2015”

Budowa budynku magazynowego na sprzęt rybacki

wraz z dojazdem oraz siecią kanalizacji deszczowej na terenie Morskiej Przystani Rybackiej w Kuźnicy

„Usuwanie wyrobów z terenu Miasta Jastarni - Edycja 2011"

„USUWANIE WYROBÓW Z TERENU MIASTA JASTARNI - EDYCJA 2011"

Budowa budynku magazynowego na sprzęt rybacki

wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz doposażenie zaplecza remontowego w Porcie Rybackim w Jastarni

Renowacja obiektów z II połowy XIX wieku w „starym centrum”

Jastarni wraz z przebudową ciągu pieszo-jezdnego dla wyznaczenia szlaku miejsc o znaczeniu kulturowym i historycznym

Przygotowanie społeczności lokalnej Powiatu Puckiego do współpracy na rzecz rozwoju w ramach trójsektorowego partnerstwa

W związku z zbliżającym się uruchomieniem wdrażania środków w ramach Osi IV PO RYBY 2007 - 2013 Gmina Jastarnia zaprasza aktywnych liderów lokalnych z terenu Powiatu Puckiego

Nadzatokowa promenada spacerowo-rowerowa "KU SŁOŃCU" w Kuźnicy

31 marca 2006r. Gmina Miasto Jastarnia podpisała z Wojewodą Pomorskim umowę o dofinansowanie Projektu

Modernizacja dróg gminnych prowadzących do plaż nadmorskich w Jastarni

31 października 2005r. Miasto Jastarnia podpisała z Wojewodą Pomorskim umowę o dofinansowanie Projektu

ABC o azbeście

ABC o azbeście