menu

Rozliczenie zadania pod nazwą:

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Jastarni – edycja 2016” współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w

„USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
Z TERENU MIASTA JASTARNI - 2016"

 

Miasto Jastarnia 25.07.2016 r. podpisało umowę WFOŚ/D/I-4/119/AZBEST-2016 na dofinansowanie, ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, zadania p.n. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Jastarnia - edycja 2016" Kwota uzyskanego dofinansowania wyniosła 5 800,00 zł z czego 3 414,00 zł pochodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego pn:. „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część 2) - Usuwanie wyrobów zawierających azbest" oraz „SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest. 

Dofinansowanie obejmuje prace polegające na zdjęciu, transporcie i utylizacji odpadów zawierających azbest i stanowi maksymalnie 85 % poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednakże koszt kwalifikowany nie może przekroczyć 800 zł za 1 Mg odpadu zawierającego azbest dla zadań obejmujących demontaż, transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest oraz 400,00 zł dla zadań obejmujących transport, zabezpieczenie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest. 

W tym roku dotacja nie została wykorzystana w całości, z dofinansowania skorzystały 3 osoby. W ramach zadania usunięto poszycie dachowe wykonane z płyt azbestowo-cementowych, o łącznej masie 6,25 tony [Mg]. a kwota wykorzystanego dofinansowania wyniosła 4 248,00 zł. Wykonane zadanie jest zgodne z zapisami Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Jastarni na lata 2015-2030. 

Mieszkańcy Miasta Jastarni po raz siódmy wzięli udział w konkursie ogłoszonym przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 

W ramach umowy WFOŚ/D/I-4/255/2010/Azbest podpisanej w związku z konkursem Unieszkodliwianie Odpadów Azbestowo-Cementowych z Terenu Województwa Pomorskiego Edycja 2010, Miasto Jastarnia uzyskało dotację w wysokości 30 452,80 zł. W ramach konkursu z terenu Miasta Jastarni usunięto 14,50 Mg odpadów, koszt kwalifikowany wyniósł 31 746,80 zł.

W ramach umowy WFOŚ/D/I-4/3/2012/KONKURS-AZBEST podpisanej w związku z konkursem Unieszkodliwianie Odpadów Azbestowo-Cementowych z Terenu Województwa Pomorskiego Edycja 2011, Miasto Jastarnia uzyskało dotację w wysokości do 6 630,00 zł. W ramach konkursu z terenu Miasta Jastarni usunięto 4,42 Mg odpadów, koszt kwalifikowany wyniósł 6 630,00,00 zł.

W ramach umowy WFOŚ/D/I-4/269/2012/AZBEST-2012 podpisanej w związku z konkursem Unieszkodliwianie Odpadów Azbestowo-Cementowych z Terenu Województwa Pomorskiego Edycja 2012, Miasto Jastarnia uzyskało dotację w wysokości do 7 280,00 zł. W ramach konkursu z terenu Miasta Jastarni usunięto 9,82 Mg, koszt kwalifikowany wyniósł 17 185,00 zł.

W ramach umowy WFOŚ/D/I-4/190/2013/AZBEST-2013 podpisanej w związku z konkursem Unieszkodliwianie Odpadów Azbestowo-Cementowych z Terenu Województwa Pomorskiego Edycja 2013, Miasto Jastarnia uzyskało dotację w wysokości do 285,00 zł. W ramach konkursu z terenu Miasta Jastarni usunięto 0,51 Mg, koszt kwalifikowany wyniósł 408,00 zł.

W ramach umowy WFOŚ/D/I-4/202/2014/AZBEST-2014 podpisanej w związku z konkursem Unieszkodliwianie Odpadów Azbestowo-Cementowych z Terenu Województwa Pomorskiego Edycja 2014, Miasto Jastarnia uzyskało dotację w wysokości do 8 634,00 zł. W ramach konkursu z terenu Miasta Jastarni usunięto 11,3 Mg, koszt kwalifikowany wyniósł 8 904,00 zł.

W ramach umowy WFOŚ/D/I-4/220/2015/AZBEST-2015 podpisanej w związku z konkursem Unieszkodliwianie Odpadów Azbestowo-Cementowych z Terenu Województwa Pomorskiego Edycja 2015, Miasto Jastarnia uzyskało dotację w wysokości do 3 670,00 zł. W ramach konkursu z terenu Miasta Jastarni usunięto 3,76 Mg, koszt kwalifikowany wyniósł 2 312,00 zł.

 

Łącznie w ramach siedmiu umów z terenu Miasta Jastarnia usunięto 50,56 Mg odpadów zawierających azbest.

 

Więcej informacji można znaleźć pod poniższymi linkami: 

http://www.wfos.gdansk.pl/