menu

Budowa budynku magazynowego na sprzęt rybacki

wraz z dojazdem oraz siecią kanalizacji deszczowej na terenie Morskiej Przystani Rybackiej w Kuźnicy

Budowa budynku magazynowego na sprzęt rybacki wraz z dojazdem oraz siecią kanalizacji deszczowej na terenie Morskiej Przystani Rybackiej w Kuźnicy

 

3 grudnia 2010 r. Gmina Miasto Jastarnia podpisała z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowę o dofinansowanie projektu pn. „Budowa budynku magazynowego na sprzęt rybacki wraz z dojazdem oraz siecią kanalizacji deszczowej na terenie Morskiej Przystani Rybackiej w Kuźnicy" w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 - 2013, Środek 3.3. Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach. Wartość całkowita projektu ma wynieść zgodnie z umową 2 057 094,00 zł, z czego kwota pomocy z ARiMR to 2 007 297,00 zł (w tym 1 505 472,75,00 zł współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego).

Projekt istotnie przyczyni się do powstania trwałych korzyści dla sektora rybackiego w zakresie obiektów infrastruktury portowej poprzez zapewnienie rybakom przybrzeżnym stacjonującym w Kuźnicy powierzchni magazynowej i poprawę warunków prowadzenia przez nich działalności poprzez zmniejszenie uciążliwości związanych z codziennym dowożeniem osprzętu rybackiego na przystań. Realizację budowy budynku magazynowego rozpoczęto po zakończeniu prac związanych rozbudową Morskiej Przystani Rybackiej, dla której inwestorem był Urząd Morski w Gdyni. 

W ramach inwestycji trwa obecnie budowa parterowego budynku magazynowego z dachem dwuspadowym i poddaszem użytkowym o powierzchni zabudowy 326,1m2, powierzchni użytkowej 357,8m2 i kubaturze 1271m3oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku o łącznej powierzchni około 900m2. Każdy boks będzie posiadał niezależne wejście w formie bramy. Boksy będą wyposażone w instalację elektryczną z indywidualnym pomiarem energii. Budynek zostanie wyposażony również w instalację odgromową. Budynek składa się z 15 indywidualnych boksów magazynowych.

W ramach zadania podjęte zostaną następujące działania:

- budowa budynku magazynowego,

- budowa nawierzchni utwardzonych (chodników, dróg), wykonanie nawierzchni drogowej łączącej projektowany budynek magazynowy z istniejącą nawierzchnią drogową,

- budowa sieci kanalizacji deszczowej.

Harmonogram realizacji zadania:

Rozpoczęcie - sierpień 2012 r.
Zakończenie - marzec 2013 r.

Inwestor:
Gmina Miasto Jastarnia
ul. Portowa 24
84-140 Jastarnia 

Wykonawca projektu budowlanego:

jm ARCHITEKCI sp. z o.o.
ul. Necla 8
80 – 443 Gdańsk

Wykonawca robót budowlanych:
P. H. U. ELPOM s.c.,
ul. Gdańska 65
84 - 120 Władysławowo