menu

Wykonanie badań czystości wody w kąpieliskach morskich

w sezonie letnim czerwiec - sierpień 2016

Wykonanie badań czystości wody w kąpieliskach morskich w sezonie letnim czerwiec - sierpień 2016

 

„WYKONANIE BADAŃ CZYSTOŚCI WODY W KĄPIELISKACH MORSKICH W SEZONIE LETNIM CZERWIEC - SIERPIEŃ 2016"
Początek realizacji zadania czerwiec 2016 r.
Zakończenie realizacji zadania sierpień 2016 r.


Urząd Miasta Jastarnia 22.06.2015 r. podpisał umowę na dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania pt. „WYKONANIE BADAŃ CZYSTOSCI WODY W KAPIELISKACH MORSKICH W SEZONIE LETNIM CZERWIEC – SIERPIEŃ 2016” Koszt dofinansowania wynosi 2 300,00 zł. Zadanie polega na monitorowaniu czystości wody w celu zapewnienia bezpieczeństwa dla osób przebywających nad morzem, monitorowanie zakwitu sinic. Badanie także miały na celu monitorowanie czystości wody w Bałtyku na wypadek zanieczyszczeń powstałych w skutek działalności człowieka tj. zrzuty ze statków zanieczyszczeń płynnych , wycieki materiałów ropopochodnych.