menu

Budowa budynku magazynowego na sprzęt rybacki

wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz doposażenie zaplecza remontowego w Porcie Rybackim w Jastarni

3 grudnia 2010 r. Gmina Miasto Jastarnia podpisała z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa umowę o dofinansowanie projektu

 

pn. Budowa budynku magazynowego na sprzęt rybacki wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz doposażenie zaplecza remontowego w Porcie Rybackim w Jastarni w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 - 2013,, Środek 3.3. Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach. Wartość projektu to 1 840 319,00 zł, z czego 1 380 239,25 zł współfinansowane zostanie ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego.
Projekt przyniesie korzyści dla sektora rybackiego w zakresie obiektów infrastruktury portowej poprzez zapewnienie rybakom stacjonującym w Jastarni powierzchni magazynowej oraz poprawę warunków prowadzenia przez nich działalności poprzez zmniejszenie uciążliwości związanych z codziennym dowożeniem osprzętu rybackiego do portu, transportem wewnętrznym na terenie portu i zaplecza remontowego.
Planowany projekt obejmuje budowę parterowego budynku magazynowego z dachem dwuspadowym i poddaszem użytkowym o powierzchni zabudowy 237,9m2 wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku o łącznej powierzchni około 1050m2.
Powierzchnia użytkowa budynku wyniesie 319,6m2. Budynek będzie podzielony na osiem boksów o wymiarach 3,8x6,4m i powierzchni użytkowej około 33m2 każdy, w tym 24,5m2 na parterze i 8,5m2 na poddaszu. W budynku wydzielone będzie pomieszczenie z instalacją podawania wody na kutra.
Każdy boks będzie posiadał niezależne wejście w formie bramy segmentowej oraz indywidualną instalacją elektryczną.
W ramach zadania podjęte zostaną ponadto następujące działania:
- dostawa wózka widłowego spalinowego o udźwigu do 3,5 ton z przesuwem bocznym wideł i żurawikiem z hakiem,
- dostawa wózka elektrycznego melex 967 ze skrzynią i hakiem lub wózka równoważnego.
Harmonogram realizacji zadania:
Rozpoczęcie - kwiecień 2011 r.
Zakończenie - grudzień 2011 r.
Inwestor:
Gmina Miasto Jastarnia
ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia
Wykonawca projektu budowlanego: Wykonawca robót budowlanych:
jm ARCHITEKCI sp. z o.o. P. H. U. ELPOM s.c.,
ul. Necla 8, 80 - 443 Gdańsk ul. Gdańska 65, 84 - 120 Władysławowo