menu

Renowacja obiektów z II połowy XIX wieku w „starym centrum”

Jastarni wraz z przebudową ciągu pieszo-jezdnego dla wyznaczenia szlaku miejsc o znaczeniu kulturowym i historycznym

Renowacja obiektów z II połowy XIX wieku w „starym centrum" Jastarni wraz z przebudową ciągu pieszo-jezdnego dla wyznaczenia szlaku miejsc o znaczeniu kulturowym i historycznym

29 listopada 2010 r. Gmina Miasto Jastarnia podpisała z Samorządem Województwa Pomorskiego umowę o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na realizację w/w zadania. Wartość robót budowlanych inwestycji to 462 544,22 zł brutto, z tego do 50% kosztów zostanie pokryte ze środków w/w programu. 

Realizacja projektu dąży do wykorzystania potencjału obiektów dziedzictwa kulturowego i historycznego w celu zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców oraz promowania tożsamości i dziedzictwa kulturowego jako ważnego czynnika atrakcyjności turystycznej Jastarni.

W ramach zadania podjęte zostały następujące działania:

  • Odtworzenie historycznego budynku przy ul. Ks. Stefańskiego 34/36,
  • Remont dachu zabytkowej chaty rybackiej przy ul. Rynkowej 10,
  • Remont ciągów pieszo-jezdnych: ul. Krzywej o długości 72m, odcinka ul. Ogrodowej o długości 145m oraz ul. Nadmorskiej o długości 61m,

 

Harmonogram realizacji zadania:

Rozpoczęcie - kwiecień 2011 r.
Zakończenie - czerwiec 2011 r.

Inwestor:

Gmina Miasto Jastarnia
ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia, Tel. (58) 675 19 99

 

Wykonawcy projektów budowlanych: 

Projektu odtworzenia historycznego budynku gospodarczego:
Pracownia prac projektowych PLAN PROJEKT s. c.
ul. Chopina 26A, 81-782 Sopot, tel. (58) 550 15 22 

Projektu remontu dachu chaty rybackiej:
Pracownia architektoniczna arch. Ewa Bielesza-Karolak
ul. Br. Czecha 7/3, 80-288Gdańsk, tel. (58) 348 59 66  

Projektów remontu ulic:
mgr inż. Stanisław Krawczyk   
ul. Drogowców 15A/3, 83-400 Kościerzyna, tel. (58) 686 49 50  

Wykonawcy prac budowlanych:

Odtworzenia historycznego budynku gospodarczego oraz remontu dachu chaty rybackiej:

„MAKO" Sp. z o. o.
ul. Olimpijska 2, 81-538 Gdynia, tel. (58) 622 64 64

 

Remontu ulic:

„ABRUKO" Sp. z o. o.
Ul. Gdańska 78, 84-120 Władysławowo, Tel. (58) 674 11 41