menu

Przygotowanie społeczności lokalnej Powiatu Puckiego do współpracy na rzecz rozwoju w ramach trójsektorowego partnerstwa

W związku z zbliżającym się uruchomieniem wdrażania środków w ramach Osi IV PO RYBY 2007 - 2013 Gmina Jastarnia zaprasza aktywnych liderów lokalnych z terenu Powiatu Puckiego

do wzięcia udziału w projekcie szkoleniowo- warsztatowym przygotowującym do ubiegania się o środki w ramach *Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich.*

W ramach projektu zakładamy przeprowadzenie 4 zjazdów szkoleniowych.
Warsztaty obejmą łącznie 48 godzin szkoleniowych. Zajęcia będą prowadzone przez pary trenerskie, w oparciu o metodę animacji. Zajęcia odbywać się będą w godzinach popołudniowych w piątek (4 godz.) oraz w soboty (8 godz.).
Zajęcia prowadzone będą w salach UM Jastarnia.
Uczestnikom zapewnione zostaną materiały szkoleniowe oraz poczęstunek podczas dni szkoleniowych. Szkolenie obejmuje min. zagadnienia w zakresie: zasad wdrażania środków w ramach LSROR - rodzaje operacji, które mogą uzyskać wsparcie, jak się przygotować i jak realizować operacje; planowania i zarządzania projektami, w tym przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów.
Przewidywane terminy szkoleń:
I zjazd: 24.09.2010 i 25.09.2010
II zjazd: 1.10.2010 i 2.10.2010
III zjazd: 8.10.2010 i 9.10.2010
IV zjazd: 22.10.2010 i 23.10.2010

Zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o przesłanie kart zgłoszeniowych i oświadczeń faxem
na nr (58) 675-21-76, a następnie dostarczenie ich do UM w Jastarni.
Tel. kontaktowe: 691 36 75 75 / 601 95 34 56 / 058 67 51 999