menu

Budowa kompleksu edukacyjno-sportowego w Jastarni etap I

etap I

Budowa kompleksu edukacyjno-sportowego w Jastarni - etap I
22 lutego 2010 r. Gmina Miasto Jastarnia podpisała z Marszałkiem Województwa Pomorskiego umowę o dofinansowanie projektu pn. „Budowa kompleksu edukacyjno-sportowego w Jastarni - etap I" w ramach Priorytetu 9 - Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie, o wartości 7 554 970,83 PLN, z czego 3 000 000 PLN, pochodzić będzie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
Realizacja projektu ma przyczynić się do poprawy dostępu do lepszej jakości oferty edukacyjnej na poziomie przedszkolnym, podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym oraz oferty kulturalnej na terenie Gminy Jastarnia. W okresie długofalowym realizowany projekt umożliwi podniesienie jakości i efektywności nauki, co przełoży się także na wzrost poziomu wykształcenia lokalnej społeczności. Projekt pozwoli także na zwiększenie dostępności infrastruktury edukacyjnej dla osób niepełnosprawnych poprzez zainstalowanie dodatkowego wyposażenia.
Nowopowstała infrastruktura będzie również mogła stać się miejscem imprez oraz wydarzeń o charakterze ogólnospołecznym. Spotkania, szkolenia, festyny - to tylko niektóre imprezy, które mieć będą miejsce na terenie inwestycji. Wpłyną one na poprawę jakości życia mieszkańców oraz wzrost liczby wydarzeń kulturowych i edukacyjnych odbywających się w obrębie gminy Jastarnia.
W ramach zadania podjęte zostaną następujące działania:
1. Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej,
2. Rozbudowa i przebudowa gimnazjum,
3. Zagospodarowanie terenu.
Podstawowe dane techniczne inwestycji:
Kubatura obiektu - 22 081 m2,
Powierzchnia użytkowa - 4 743,12 m2,
Powierzchnia zabudowy - 2 657, 38 m2,
Ilość zmodernizowanych pomieszczeń - 103,
Ilość wyposażonych pomieszczeń - 40.
Inwestor i Wykonawca Projektu:
Inwestor:
Gmina Miasto Jastarnia
UL. Portowa 24
84-140 Jastarnia
Tel. (58) 675 19 99
Wykonawca projektu budowlano-wykonawczego:
LOCUM M. Paszyn Spółka Komandytowa
ul. Lipowa 33,
62 - 800 Kalisz
Inżynier Projektu:
Doradztwo Gospodarcze Marcin Sywula
Ul. Truskawkowa 8
84-230 Rumia
Tel. 603 602 152
Wykonawca prac budowlanych:
Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych P&P Sp. z o.o.
Orle ul. Wejhera 1
Zamostne 84-252
Tel. (58) 572 23 01
Harmonogram realizacji zadania:
Rozpoczęcie - maj 2010 r.
Zakończenie - marzec 2011 r.
Zdjęcia z budowy i po realizacji inwestycji: