menu

Modernizacja dróg gminnych prowadzących do plaż nadmorskich w Jastarni

31 października 2005r. Miasto Jastarnia podpisała z Wojewodą Pomorskim umowę o dofinansowanie Projektu

pt.: "Modernizacja dróg gminnych prowadzących do plaż nadmorskich w Jastarni" w ramach Priorytetu 3 - Rozwój lokalny, o wartości całkowitej 3 876 735,00 PLN z czego 75% pochodzić będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 10% z budżetu państwa.
Zadanie to ma zapewnić swobodny dostęp z części południowej, portowej miasta do części północnej - plaż nadmorskich, wraz z modernizacją biegnącej równolegle do plaż nadmorskich Drogi Leśnej tzw. "zielonej obwodnicy miasta", będącej po modernizacji ciągiem pieszo-rowerowym.
Ponadto realizacja zadania uporządkuje trasy prowadzące do plaż, co uchroni przed swobodnym wydeptywaniem nielegalnych ścieżek przez las jak i zminimalizuje parkowanie samochodami w lesie i na wydmach.
W ramach zadania podjęte zostaną następujące działania:
1. Modernizacja ulicy Kościuszki o długości 433 m, która bezpośrednio łączy port jachtowy i drogę wojewódzką z Drogą Leśną,
2. Modernizacja tzw. "zielonej obwodnicy miasta", (Droga Leśna)- stworzenie ciągu pieszo -rowerowego , który stanowi obwodnicę dla ulicy Ks.B.Sychty na odcinku 1695 m oraz łączy ulicę Kościuszki z dojściami do plaż nadmorskich,
3. Modernizacja ulicy Zdrojowej o długości 313 m, która łączy ul. Ks.B.Sychty z "zieloną obwodnicą miasta",
4. Budowa łącznika drogowego o długości 209 m, łączącego ulicę Zdrojową z ulicą Kościuszki,
5. Modernizacja ulicy Wydmowej o długości 950 m oraz ulicy Leśnej o długości 145 m, które łączą również ulicę Ks.B.Sychty z plażami nadmorskimi.
Ponadto zakłada się budowę chodników o długości 1193 m i 94 miejsc postojowych na modernizowanych ulicach.
Realizacja zadania zakłada zmodernizowanie i wybudowanie 3 bezpiecznych przejść i 1 przejazdu przez tory kolejowe oraz budowę 5 dojść (łączników łączących zmodernizowane ulice bezpośrednio z plażami) do plaż nadmorskich.
Inwestor i Wykonawca Projektu
Inwestorem zadania jest:
Gmina Miasto Jastarnia, ul. Portowa 4,
84 - 140 Jastarnia, tel. 058 675 22 69;
Projekt budowlano - wykonawczy (część drogowa) wykonał:
mgr inż. Stanisław Krawczyk,
ul. Drogowców 15A/3, 83-400 Kościerzyna;
Projekt budowlano - wykonawczy (część elektryczna) wykonał:
inż. Edward Domański,
ul. Norwida 31, 83-000 Pruszcz Gdański;
Inżynierem Projektu jest:
mgr inż. Adam Kalinowski,
Biuro Obsługi Inwestycji "INWEST - WYBRZEŻE" Sp. z o.o.,
ul. Kielecka 7, 81 - 303 Gdynia, tel. 058 621 61 73;
Wykonawcą Projektu jest:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe "OL- TRANS"
Mrzezino, ul. Lipowa 6,
84-123 Połchowo
tel. (058) 673 66 73;
Harmonogram realizacji zadania
1. Droga Leśna - "Zielona obwodnica miasta" - czerwiec - grudzień 2006 r.,
2. Łącznik (Kościuszki - Zdrojowa) - maj - lipiec 2006 r.,
3. ul. Kościuszki - czerwiec, październik - listopad 2006 r.,
4. ul. Zdrojowa - październik - listopad 2006.,
5. ul. Wydmowa - listopad - grudzień 2006 r., marzec- maj 2007 r.,
6. ul. Leśna - maj - czerwiec 2007 r.

Informacje o postępach budowy
W czerwcu br. została zakończona realizacja zadania.