menu

Pomorskie Trasy Rowerowe

Gmina Jastarnia przystąpiła do budowy własnego odcinka realizowanego na terenie całego Województwa Pomorskiego projektu pod nazwą „Pomorskie Trasy Rowerowe"

o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9)”. Projekt realizowany jest w formule partnerskiej. Liderem naszego partnerstwa jest Gmina Puck. Na podstawie zawartej 12 lutego 2018r. przez Burmistrza Jastarni oraz Prezesa Zarządu spółki OL- TRANS z Mrzezina umowy nad brzegiem zatokowym w Juracie powstanie miejsce postojowe dla rowerzystów w rejonie mola spacerowego przy ulicy Międzymorze, uzupełniający istniejącą trasę 450 metrowy odcinek drogi pieszo – rowerowej, przebudowana zostanie droga gminna ul. Sambora oraz leżące już na terenie przyległej gminy skrzyżowanie drogi pieszo – rowerowej z drogą wojewódzką łącząc jastarnicki odcinek szlaku rowerowego z helska trasą rowerową. Dodatkowym elementem projektu jest wprowadzenie jednolitego oznakowania szlaków rowerowych o znaczeniu międzynarodowym na całym ponad 16-to kilometrowym odcinku drogi rowerowej przebiegającej przez teren Gminy Jastarnia.

Wartość robót związanych bezpośrednio z realizacją projektu Pomorskich Tras Rowerowych dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 określono w umowie na kwotę 1.416.688 złotych, a finansowanej wyłącznie ze środków gminnych przebudowy ulicy Sambora na kwotę 827.846 złotych.

Umowny termin wykonania prac określono do 15 czerwca 2018r., ale uwzględniając sprzyjające warunki pogodowe możemy liczyć na znaczne skrócenie planowanego terminu zakończenia robót.