menu

Pomorskie Trasy Rowerowe

Zakończenie budowy

 

 

W ostatniej dekadzie czerwca 2018r. zakończyły się roboty przy budowie nadzatokowego odcinka drogi pieszo – rowerowej oraz ulicy Sambora w Juracie. Wybudowany 450 metrowy odcinek drogi rowerowej dopełnia ponad kilometrową odcinek biegnący od ulicy Kasztanowej do ulicy Sambora. Radykalnie zmieniła również wygląd mierząca niespełna 400 metrów ulica Sambora. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu przebudowano skrzyżowanie drogi gminnej z drogą wojewódzką, między innymi przemieszczając przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów w kierunku wschodnim na teren gminy miejskiej Hel. Odcinek drogi przebiegający w pasie wydm zabezpieczono ścianami oporowymi. Zamontowano ławki, śmietniczki i stojaki rowerowe.

 

Drogę rowerową oraz miejsce postojowe przy molo w Juracie wybudowaliśmy jako element programu budowy Pomorskich Tras Rowerowych w ramach partnerskiego projektu, którego liderem jest Gmina Puck; ze wsparciem ze środków Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Wartość prac budowlanych związanych z realizacja drogi rowerowej sięga 660.000 złotych.

 

Przebudowę ulicy Sambora o wartości prawie 480.000 złotych sfinansowaliśmy ze środków budżetu Gminy Jastarnia.