menu

Pętla Żuławska i Zatoka Gdańska

Projekt dofinansowany ze środków UE

 

Pętla Żuławska i Zatoka Gdańska

 

 

 

Gmina Jastarnia realizuje w ramach przedsięwzięcia pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej projekt pn. Rozbudowa przystani jachtowej w Jastarni. Projekt uzyskał wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Gminny projekt obejmuje realizowane na terenie portu w Jastarni zadania:

 

- rozbudowę i adaptację na cele zaplecza sanitarnego przystani jachtowej istniejącego budynku gromadzenia odpadów;
- wymianę dwóch pomostów pływających. co umożliwi cumowanie 92 jachtów z dostępem do energii elektrycznej i wody.

 

Prace budowlane prowadzone są od października 2018r. Zakończenie prac planowane jest na połowę kwietnia 2019r. Całkowity koszt realizacji projektu oszacowano na 4.679.118,16 zł.

 

 

 

W efekcie realizacji projektu uzyskamy dedykowany dla odwiedzających przystań żeglarzy budynek sanitarny z siedmioma kabinami prysznicowymi, zespołami toalet damskich i męskich oraz toaletę przystosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową i matek z małymi dziećmi. Budynek po rozbudowie posiadać będzie 103,02 m2 powierzchni zabudowy i kubaturę 172,79 m3. Architektura budynku nawiązuje do sąsiadującego obiektu siedziby Miejskiego Zarządu Portu w Jastarni.

 

 

 

Kluczowym elementem projektu jest zastąpienie dwóch wyeksploatowanych pomostów pływających o konstrukcji drewnianej o długościach 43,5 m i 52,5 m, dwoma nowymi. Dla projektowanych pomostów przyjęto sprawdzone w porcie w Jastarni rozwiązania oparte o pomosty o konstrukcji betonowej. Nowe pomosty, każdy o łącznej długości 100,0 m składać będą się dwudziestometrowych pontonów szerokości 3,0 m. Pływające konstrukcje przycumowane zostaną do istniejących przyczółków ( pirsów ) oraz ustabilizowane przez spoczywające na dnie basenu portowego ciężkie kotwice betonowe połączone z pontonami pomostu zestawem cięgien elastycznych. Do pontonów mocowane będą prostopadle odnogi cumownicze tzw. Y – bomy o długościach od 6,0 m do 12,0 m. Naprzemiennie, co druga odnoga wyposażona zostanie w pokład ułatwiający bezpieczna komunikację z pomostu na pokład jednostek pływających. Oba pomosty wyposażone zostaną w instalacje elektryczne o napięciu 230 / 400 V ze postumentami zasilającymi oraz punkty poboru wody umożliwiające wygodne cumowanie i postój łącznie 92 jachtów różnej wielkości.

 

 

 

Realizowane w północno – wschodniej części Województwa Pomorskiego przedsięwzięcie pn. Rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej ma charakter sieciowy. Obejmuje zadania realizowane przez beneficjentów z terenu Mierzei Wiślanej, Żuław, znad Dolnej Wisły, Trójmiasta oraz znad Zatoki Puckiej. Celem projektu jest uzyskanie atrakcyjnego, spójnego produktu turystycznego opartego o walory przyrodnicze i kulturowe tego regionu Polski. Więcej informacji na temat przedsięwzięcia znaleźć można na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego o adresie: dt.pomorskie.eu/-/-petla-zulawska-rozwoj-turystyki-wodnej-etap-ii .