menu

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia

Projekt dofinansowany ze środków UE.

 

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia.

 

 

 

Ze wsparciem środkami finansowymi Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działanie 10.1 Efektywność energetyczna – Mechanizm ZIT Gmina Jastarnia zrealizowała projekt pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia.

 

Projekt obejmował modernizacje energetyczne budynków: remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastarni przy ul. Herrmanna 3 oraz Hali widowiskowo – sportowej w Jastarni przy ul. Mariana Stelmaszczyka 4.

 

 

 

W ramach modernizacji remizy wykonano:

 

  • docieplenie 991,5 m2 ścian, stropów i dachu budynku, wymieniono 76 m2 stolarki okiennej i drzwiowej;

  • montaż dwufunkcyjnego kotła gazowego o mocy 24,0 kW, dla celów ogrzewania budynku i przygotowania cieplej wody wraz z budowa nowej wewnętrznej instalacji grzewczej;

  • montaż na dachu budynku paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 4,0 kW wraz z układem sterowania;

  • mechaniczną wyciągową instalację wentylacyjną z pomieszczeń garażowych i socjalnych na parterze budynku.

 

Wartość związanych z modernizacją energetyczną prac budowlanych i nadzoru inwestorskiego osiągnęła 778.470,00 zł.

 

Równolegle z modernizacją energetyczną remizy podjęto finansowane z gminnego budżetu prace przy przebudowie i remoncie budynku. Roboty budowlane objęły wymianę pokrycia dachu podczas którego zastąpiono 388,1 m2 płyt azbestowo – cementowych nowym, bezpiecznym pokryciem. Przestrzeń po zlikwidowanej kotłowni węglowej i magazynie opału przekształcono w trzecie stanowisko garażowe dla pojazdów strażackich. Przebudowano i wyremontowano pomieszczenia zaplecza sanitarnego i socjalnego dla strażaków o łącznej powierzchni 52,0 m2 na parterze budynku, wyremontowano pomieszczenia socjalne na piętrze budynku.
Wartość związanych z przebudowa i remontem dotychczas wykonanych prac budowlanych, nadzoru inwestorskiego i wyposażenia wyniosła 294.747,70 zł.

 

 

 

W ramach modernizacji hali wykonano:

 

  • docieplenie ścian, stropów i dachu budynku o łącznej powierzchni 3 510,9 m2;

  • montaż dachowej centrali wentylacyjnej wyposażonej w układ odzysku ciepła z wywiewanego powietrza;

  • montaż na dachu budynku paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 8,0 kW wraz z układem sterowania;

  • nowe pokrycie dachu z materiałów bitumicznych.

 

Wartość związanych z modernizacją energetyczną prac budowlanych i nadzoru inwestorskiego osiągnęła 1.333.551,00 zł.