menu

Budowa nadzatokowego ciągu spacerowego

w przystani rybackiej w Kuźnicy

 

Budowa nadzatokowego ciągu spacerowego w przystani rybackiej w Kuźnicy.

 

 

 

Realizując zadania przyjętej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2014 -2020 stowarzyszenie Pólnocnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka we Władysławowie w roku 2017 przeprowadziła konkurs dla projektów związanych z rozwojem infrastruktury turystycznej i kulturalnej na obszarach historycznie związanych z działalnością rybacką. Jedną z operacji wybranych w ramach konkursu był zgłoszony przez Gminę Jastarnia projekt pn. Budowa nadzatokowego ciągu spacerowego w przystani rybackiej w Kuźnicy. Wybrana operacja uzyskała dofinansowanie na poziomie 70,7 % kosztów kwalifikowanych ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze.

 

Gminny projekt obejmuje budowę niespełna trzystumetrowego ciągu spacerowego o nawierzchni z betonowej kostki brukowej biegnącego od przystani rybackiej w kierunku zachodnim, wyposażenie ciągu w ławki i śmietniczki, urządzenie przy ciągu spacerowym siłowni terenowej, ekspozycji lodzi rybackich, tablicy informacyjnej poświęconej kulturze rybackiej. W wyniku prowadzonych robót budowlanych uzupełniono trasę ciągu spacerowego przebiegającego brzegiem Zatoki Puckiej od stacji kolejowej poprzez przystań rybacką do stacji turystycznej w Kuźnicy.

 

Ze względu na zlokalizowanie prac w obrębie zinwentaryzowanego stanowiska archeologicznego prace prowadzono pod nadzorem archeologicznym. Prace wykonano w okresie II – III kwartału 2018r. Wartość robót budowlanych wraz z nadzorami wyniosła 338.749,38 zł.