menu

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY NAD ZATOKĄ W JASTARNI

Fundusz Dróg Samorządowych

 

 

 

 

                                                                                

 

Gmina Jastarnia uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych (edycja 2020) w kwocie 500 059 zł na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Nad Zatoka w Jastarni”. Wartość całego przedsięwzięcia to 1 039 555 zł.

Ulica Nad Zatoką w Jastarni posiadała nawierzchnię tymczasową z prefabrykowanych płyt otworowych typu YOMB, a jej stan techniczny był niezadowalający. Wykonanie docelowej nawierzchni jezdni i chodników z kostki betonowej oraz przejść dla pieszych wraz z ich energooszczędnym oświetleniem znacząco podniesie standard techniczny drogi. Realizacja zadania pomoże zachować jednorodność sieci dróg gminnych pod względem standardów technicznych. 

2 września bieżącego roku Gmina Jastarnia zawarła umowę na realizację robót budowlanych polegających na przebudowie ulicy Nad Zatoką w Jastarni. Wykonawcą jest konsorcjum firm: ABRUKO Sp. z o. o. i Przedsiębiorstwo VOLFRAM Mokrzycki Podgórski Sp. Jawna. Prace rozpoczęły się w połowie września i mają potrwać do końca listopada bieżącego roku.

Poniżej zamieszczamy zdjęcia z realizacji projektu.